Baltic Brick and Roof Award 2009

WWF Main Office Buildings
Wienerberger AS kutsub Teid osalema rahvusvahelise tellisarhitektuuri konkursil Baltic Brick and Roof Award 2009!

Millised on kõige silmapaistvamad tellisehitised Baltikumis?

Kus on võimalik näha keraamiliste telliste, katusetelliste ja sillutustelliste ehitusilu, mis kutsuks vaatama ja imetlema ka kaugemalt tulijaid?

Kus on keraamilisi fassaaditelliseid, katusetelliseid, kärgtelliseid või sillutustelliseid kasutatud kujunduselemendina silmapaistval viisil nii disaini kui ka tehnoloogia vahekorras?

 

Kas Teie olete projekteerinud midagi sellist?  

 

Wienerberger AS kutsub Teid osalema rahvusvahelise tellisarhitektuuri konkursil Baltic Brick and Roof Award 2009 ja võita võimalus, et nomineerida ka Wienerberger Group poolt korraldataval ülemaailmsel tellisarhitektuuri projektide konkursil Brick Award 2010. 

Konkursi eesmärgiks on leida ja tõsta esile ehitisi, mille puhul on keraamiliste telliste, katusetelliste, kärgtelliste ja sillutustelliste kasutamine toimunud parimal võimalikul viisil nii arhitektuurses, tehnilises kui ka ehituslikus mõttes. Võistlusele esitatavad ehitised peavad demonstreerima keraamika kasutusvõimalusi ehituses.

Projekti esitamise kriteeriumid:

  • Suur osa projektist peab koosnema vähemalt ühest Wienerbergeri tootest (POROTHERM keraamilised kärgtellised, TERCA keraamilised fassaaditellised ja sillutustellised, KORAMIC keraamilised katusetellised);
  • Projekti lõpetamistähtaeg oli 2004. aasta või hiljem;
  • Objekti kasutusfunktsiooniks on ühepere-elamu, ridaelamu, korruseelamu, äri- või tööstushoone, ühiskondlik hoone, väljak, plats, aed jne;
  • Uued ehitised, juurdeehitused ja arhitektuuriliselt huvitavalt renoveeritud tellisehitised, rajatud aiad ja väljakud on teretulnud.

                

Lisaks täidetud blanketile ootame Teilt vähemalt 3 informatiivset fotot iga esitatud võistlustöö kohta hiljemalt 31. detsembriks 2008.

Baltic Brick and Roof Award 2009 osaluskeeleks on inglise keel.

Pildid peavad olema suure resolutsiooniga – lühem külg vähemalt 2000-3000 pikslit.

Parimad projektid avalikustatakse kuni 28.veebruarini 2009 pidulikul vastuvõtul. Täpsem info asukoha ja kellaaegade suhtes teatatakse hiljem.  

 

Žürisse kuuluvad seitse liiget: Andres Kurg (Eesti), Janis Lejnieks (Läti), Algirdas Kaušpėdas (Leedu) ja tellisarhitektuuri aastaraamatusse „brick’08“ valitud Eesti objekti üks arhitektidest Andrus Kõresaar ning Wienerbergeri meeskonnast Ants Sutt (Eesti), Valerijs Šeners (Läti) ja Vilmantas Pališkis (Leedu).

 

 

Auhinnad vastavate kategooriate parimate projektide vahel jagunevad järgmiselt: 

  • Elamu (ühepere elamu, ridaelamu, korruselamu);
  • Ühiskondlik hoone (büroohoone, ärihoone, tööstushoone, kirik, …);
  • Katusetellistest katus (eluhoone või muud hooned);
  • Sillutustellistest väljakud, platsid ja aiad.  

 

Iga kategooria võitja preemiaks on 2000 Eurot.

Brick Award 2010

Lisaks Baltimaade Brick and Roof Award 2009 võitjatele valib žürii välja 3 tellisprojekti Brick Award 2010 võistlusele. Juba neljandat korda korraldab Wienerberger Group rahvusvahelise tellisarhitektuuri projektide konkurssi „Brick Award“.  

Alates 2004. aastast on maailma suurim tellisetootja Wienerberger parimaid ülemaailmseid tellisehitisi ja nende autoreid autasustanud ning meil on heameel tõdeda, et huvi iga kahe aasta tagant toimuva rahvusvahelise võistluse vastu aina kasvab. 

Wienerberger Group korraldatava rahvusvahelise tellisarhitektuuri konkursi Brick Award 2010 võitjad ning võistluse silmapaistvaimad projektid koondatakse tellisarhitektuuri aastaraamatusse „brick2010“.