Täistellised

TERCA keraamiline telliskivi, redutseeritud punane, VTT 65
Aseris toodetud täistelliste kasutusjuhend

Vääriktäistellis - VTT / 250 x 120 x 65 mm

Kõik VTT formaadis tellised sobivad:

  • küttekollete seinte, lõõride, olmekorstnate jalgade jt elementide ehitamiseks köetavates ruumides (Safari ka mitteköetavates); 
  • küttekollete (ahjud, kaminad, pliidid) välisvoodri ehitamiseks;
  • viimistluskivina siseseintes ja sisekujunduselementide ladumiseks.  

 

Kasutustemperatuur kuni 700°C. 


Ainult sisetöödeks! Hoidmisel ja kasutamisel vajavad tellised märgumise eest kaitset!

Formaattäistellis - FTT / 250 x 85 x 65 mm

Kõik FTT formaadis tellised sobivad:

  • küttekollete seinte, lõõride jt elementide ehitamiseks köetavates ruumides (Safari ka mitteköetavates);
  • küttekollete (ahjud, kaminad, pliidid) välisvoodri ehitamiseks;
  • viimistluskivina siseseintes ja sisekujunduselementide ladumiseks.  

 

Kasutustemperatuur kuni 700°C.

 

Ainult sisetöödeks! Hoidmisel ja kasutamisel vajavad tellised märgumise eest kaitset!


 

Pottsepatäistellis - PTT / 250 x 120 x 65 mm

PTT formaadis tellised sobivad:

  • peamiselt küttekollete siseseinte, lõõride jt elementide ehitamiseks köetavates ruumides;
  • olmekorstnate jalgade jt elementide ehitamiseks köetavates ruumides.  

Nähtavad pinnad soovitav lisaviimistleda, näiteks krohvida. Kasutustemperatuur kuni 700°C.

 

Ainult sisetöödeks! Hoidmisel ja kasutamisel vajavad tellised märgumise eest kaitset!

 

 

 

 
 

Seotud viited